Prenatale consultaties

Je bent zwanger of denkt zwanger te zijn? Proficiat!

Het is een periode die gepaard gaat met heel wat veranderingen, vragen en bedenkingen.
Hiervoor kan je bij een vroedvrouw terecht.
In samenwerking met je huisarts en/of gynaecoloog begeleidt de vroedvrouw je zwangerschap op een professionele wijze. Tevens biedt de vroedvrouw een luisterend oor, antwoordt op je vragen en bereidt je voor op arbeid, bevalling, postpartum(= na de bevaling) en borstvoeding.

Inhoud van een prenatale consultatie:

Bij een eerste contact: kennismaking en uitleg over de werking van de vroedvrouw.
Er wordt een zwangerschapsdossier aangemaakt. Daarna is het tijd voor de zwangerschapscontrole: er wordt nagegaan of de zwangerschap normaal evolueert, zodat we zeker zijn dat alles normaal verloopt voor jou en jouw baby.

Wat kijken we zeker na:
  • nemen van gewicht en bloeddruk
  • meten van de buik
  • bepalen van de ligging van de baby
  • beluisteren van harttonen (vanaf ong. 10 weken)
  • urinecontrole
  • bloedafname en uitstrijkje zo nodig

Wat moet je zeker meebrengen naar consultatie:
  • je moederboekje / zwangerschapsboekje (als je er nog geen hebt, bezorg ik je er wel één)
  • een bloedgroepkaart (indien je dit hebt)
  • een klevertje van de mutualiteit
  • eventueel recente laboresultaten

Een eerste consultatie duurt ongeveer een uur.
De opvolgconsultaties duren ongeveer 30 minuten.

Afspraak maken?
Vanaf het moment dat je weet of vermoedt dat je zwanger bent, kan je een afspraak maken met een vroedvrouw.
Voor een afspraak of meer informatie kan je me bellen of een mailtje sturen.

Betaling:
- contant of betaling met smartphone
  via het getuigschrift wordt deze consultatie volledig terugbetaald door   de mutualiteit
- derdebetalersregeling (hiervoor is een klever van je mutualiteit nodig).